Lưu trữ hàng ngày: 05/05/2014

Bất Động Sản Đang Dần Khởi Sắc Trở Lại

  Bộ trưởng Xây dựng: ‘Thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu phấn khởi”. Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thị trường bất động sản có những dấu hiệu phấn khởi và chúng ta có thể lạc quan về tương lai. Tuy nhiên, thị trường bất động …

Đọc thêm »