Cách đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả

Bạn có thể đuổi côn trùng chỉ bằng những nguyên liệu có sẵn ở nhà thôi đấy!

1. Đuổi muỗi:

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 1

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 2

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 3


2. Đuổi kiến:

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 4

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 5

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 6


3. Đuổi gián:

Bí kíp đuổi muỗi, kiến, gián hiệu quả mà an toàn 7

Check Also

Kê đồ trong phòng ngủ nhỏ hẹp

Nếu nơi nghỉ ngơi chỉ rộng hơn 10 m2, bạn vẫn có cách để thu …