Lưu trữ hàng ngày: 14/05/2014

Sáng Tạo Phong Cách Classic Cho Căn Hộ Hyundai HillState

Kiến trúc Tân cổ điển (hay Neoclassical) là kiển kiến trúc lấy cảm hứng từ nền kiền trúc của Hi Lạp và La Mã cổ đại được phát triển để phù hợp với hiện đại. Xu hướng “Tân cổ điển” bắt đầu khoảng thế kỷ thứ 18 và ngày càng …

Đọc thêm »